Iniţiative educative

“Învăţăm să învăţăm”

2013 a însemnat debutul acestui nou program dedicat elevilor, care are drept scop declarat – îmbunătăţirea accesului la educaţie pentru copiii proveniţi din familii defa­vo­ri­zate din punct de vedere socio-economic. Proiectul „Învăţăm să învăţăm” se adre­sează unui număr de 12 copii maramureşeni proveniţi din familii cu o situaţie ma­terială precară (aflaţi în evidenţa Serviciului de Ajutor Maltez în România, sucur­sala Baia Mare).

Obiectivele finale ale voluntarilor maltezi implicaţi în proiect sunt ca be­neficiarii să înveţe cum să înveţe, să citească cursiv, să vorbească fluent şi fără e­mo­ţie în public, să opereze cu cele patru operaţii matematice de bază (adunare, scă­dere, înmulţire, împărţire), să poată uşor susţine o conversaţie, să se comporte ci­vili­zat în societate, să cunoască obiective istorice din judeţul Maramureş şi din ţară, să a­plice procedee elementare de prim ajutor, să evite cauzele care pot provoca incendii, să poată merge cu bicicleta, să ştie să conducă un ATV sau un kart, să ştie să înoate.

Elevii se întâlnesc, de două ori pe săptămână, cu o echipă de voluntari formată dintr-un cadru didactic şi patru membri ai tineretului maltez, la sediul SAMR din Baia Ma­re­. În funcţie de pregătirea profesorului, grupul de copii participă, timp de do­uă ore, la activităţile prestabilite.

Îna­inte de începerea activităţilor, copiii primesc, de fiecare dată, o masă caldă. E­le­vii ca­re nu au domiciliul în Baia Mare sunt aduşi (duşi) la (de la) sediu cu mi­cro­bu­zul Colegiului Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie, partener în cadrul proiectului.

Activităţile la care participă elevii sunt diverse, punându-se accent pe pregătirea şco­la­­ră, dar nu sunt excluse nici cele distractive (dans, muzică, sporturi diverse, conducere karting şi ATV, conducerea unui autoturism pe simulator). Din proiect nu lipseşte nici con­si­lierea psihologică sau însuşirea unor abilităţi practice de viaţă (noţiuni şi procedee de acordare de prim ajutor, prevenirea incendiilor).

În perioada vacanţei de vară se organizează mici excursii în judeţ şi o excursie în ţară, a­vând ca scop vizitarea celor mai importante obiective turistice şi istorice. A­cest program este în derulare până la sfârşitul lunii aprilie 2015.

“Cu viaţa mea apăr viaţa”

Aceasta este o competiţie tradiţională pentru maltezii din Baia Mare. Ea se derulează pe mai multe etape (locale, municipale, judeţene etc.), mai multe probe (practice, scrise) şi într-un interval de timp îndelungat. Aceste lucruri nu au impiedicat însă voluntarii maltezi să se remarce de fiecare dată. Şi anul 2013 a adus o reuşită în plan competiţional pentru voluntarii maltezi. O echipă formată din membri ai Tineretului Maltez din Baia Mare, la proba teoretică, a reuşit să câştige locul II la categoria echipe. Competiţia este organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, în colaborare cu ISU Maramureş.

Cursuri de prim ajutor

Una din preocupările de bază ale voluntarilor maltezi din Baia Mare este să formeze continuu noi valori în domeniul acordării primului ajutor, dar şi să ofere şansa perfecţionării permanente a propriilor voluntari. Nici în 2013, cursurile de prim ajutor nu au lipsit din programul de activităţi ale SAMR Baia Mare. În perioada 23 – 27 ianuarie 2013, SAMR Baia Mare a organizat, cu sprijinul financiar al Secretariatului Generel al SAMR, un curs de prim ajutor pentru instructori. Medicul SAMR, dr. Béres Zsolt şi dr. Mureşan Enikő, au instruit în cadrul acestei activităţi, opt cursanţi, câte doi din sucursalele Oradea, Satu Mare, Cluj şi Baia Mare, în vederea demarării proiectului “Prim ajutor în şcoală” şi în alte sucursale din ţară. De asemenea, au avut loc diverse simulări de prim ajutor, menite a-i antrena pe unii dintre cei mai activi şi talentaţi maltezi – cei care participă la majoritatea intervenţiilor de urgenţă.