Copiii Maltezi

Copii proveniţi din familii defavorizate socio-economic prezintă un risc crescut de abandon şcolar, dezinteres faţă de sistemul educaţional şi sunt deseori marginalizaţi social. Copii au nevoie să găsească un mediu prietenos în care să se simtă acceptaţi şi motivaţi să îşi depăşească temerile şi dificultăţile în parcursul educaţional.

Serviciul Maltez din Baia Mare vine în sprijinul acestor copii, pentru a-şi atinge potenţialul lor maxim în traseul educaţional şi în dezvoltarea personală.

Proiectul se adreseză unui număr de 12 copii din familii cu situaţie materială precară aflate în evidenţa organizaţiei.

Pe perioada de un an de zile al proiectului, se va oganiza o intâlnire săptămânală care va avea ca obiectiv activităţi educaţionale – şcolare, iar complementar se va organiza o activitate la sfârşit de săptămână, o dată pe lună, iar activităţile alese vor fi recreative şi orientate către dezvoltare personală şi descoperire de sine. Timpul optim alocat unei activităţi este de 3 ore.

La fiecare activitate participanţii vor beneficia de o masă caldă.

Temele abordate la fiecare întâlnire vor fi flexibile, adaptate nevoilor copiilor şi în ritmul progresului dobândit de grupul de lucru. Se vor face evaluări periodice pentru a observa evoluţia faţă de evaluarea iniţială a grupului de beneficiari.

La încheierea proiectului, copii vor beneficia de o excursie/tabără pentru a face un rezumat al tuturor activităţilor şi a deprinderilor dobândite pe parcursul proiectului.