Tineretul Maltez

„Al cui este tineretul, aceluia este viitorul”

Papa Ioan Paul al II-lea 

Tineretul Maltez al Serviciului de Ajutor Maltez în România (S.A.M.R.) îşi însuşeşte bazele spirituale ale credinţei catolice, ale Ordinului Cavalerilor de Malta şi ale Organizaţiei Caritas.” – ROI TMR

Tineretul Maltez din România are peste 450 de membri activi (tineri şi copii) în 20 de filiale/sucursale, un Regulament de ordine interioară propriu şi activităţi distincte, iar din anul 2007, prin modificările din Statutul asociaţiei (Serviciul de Ajutor Maltez în România – S.A.M.R.) a devenit structură asociativă de şi pentru tineret, recunoscută de Autoritatea Naţională pentru Tineret şi funcţionând în condiţiile stabilite de O.G. nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 246/2005.

Astfel scopul TMR, prevăzut în Statut, vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor.
Conducerea la nivel naţional este asigurată de Cercul de Conducere al Tineretului Maltez din România, ales de Adunarea Generală TMR (forul suprem decizional).  Tineretul Maltez şi-a propus să întreprindă, în prezent şi pe viitor, un set de acţiuni/proiecte de tineret, în concordanţă cu măsurile/obiectivele naţionale în domeniul tineretului, susţinute şi formulate şi de Autoritatea Naţională de Tineret.
Obiectivele TMR sunt organizarea şi realizarea de activităţi în beneficiul tinerilor, al comunităţii,  dar şi al societăţii în general.

Scopul acestui grup este formarea tinerilor conform Principiilor SAMR, în vederea asigurării continuităţii activităţilor sale, cât şi în vederea educării tinerilor şi oferirii unor preocupări adecvate în timpul lor liber. Tineretul Maltez,  conform Regulamentului, este organizat în grupe de tineret şi grupe de copii, desfăşurând proiecte proprii în cadrul filialelor şi sucursalelor. Totodată, organizaţiile de tineret sunt implicate şi în activităţile grupelor de adulţi.

Principalele activităţi desfăşurate de tinerii maltezi sunt, după cum urmează:
activităţi socio-umanitare: vizitarea persoanelor în vârstă, împărţirea de ajutoare umanitare, activităţi cu persoane cu deficienţe, activităţi cu copiii străzii, cu copii din familii mari,  cu copii din instituţiile statului, copii rromi, vizitarea persoanelor singure din spitale şi alte stabilimente de acelaşi gen;
activităţi religioase: exerciţii spirituale, participarea la slujbe religioase, participarea activă în cadrul bisericii;
activităţi educative: cursuri de conducători de grupă, cursuri pentru instructori, cursuri de prim-ajutor, etc;
activităţi ludice: organizare de tabere pentru copii şi tineri beneficiari ai programelor sociale, respectiv pentru voluntarii maltezi;
activităţi cultural-sportive: Festivalul Tineretului Maltez, alte evenimente consacrate (Tabăra Naţională a TMR,  Tabăra Federală – Germania, Tabăra pentru tineri cu deficienţe locomotorii, Tabăra de muncă sau Eurocamp), concursuri, jocuri, etc.

Tineretul Maltez din Baia Mare

Serviciul de Ajutor Maltez din Baia Mare se mândrește cu numărul mare de voluntari tineri, membri activi ai organizației, care, sunt implicați în toate activitățile sucursalei, multe dintre ele fiind organizate chiar de către ei.

Tinerii maltezi din Baia Mare nu se implică numai în acțiuni la nivel local, ci participă la toate acțiunile organizate de cercul de Conducere la nivel național, cum ar fi Tabăra de Muncă de la Micfalău, Tabăra de muncă de la Dorobanți, Festivalul  Tineretului Maltez din Micfalău, acestea desfăşurându-se anual.

Programele în care se implică tinerii maltezi băimăreni sunt diverse și multiple, de la alinarea sufletelor celor în vârstă pe care-i vizitează regulat la Centrul pentru persoane vârstnice din Baia Sprie, la oferirea de ajutoare alimentare celor nevoiaşi, la activităţile cu copii proveniţi din familii cu situaţie materială precară și până la atragerea de noi elevi în minunata lume a voluntariatului. În cadrul activităţilor cu copii, tinerii maltezi reuşesc foarte uşor să se apropie psihic de beneficiari şi îşi pun în aplicare toate cunoştinţele native şi acumulate în şcoală, în vederea ajutorării acestora.

Tineretul maltez băimărean organizează periodic schimburi de experienţă cu voluntarii TMR din alte filiale şi sucursale, chiar şi din străinătate, împărtăşindu-şi trăirile şi experienţa acumulate în timpul desfăşurării activităţilor caritative.

La nivel naţional, tineretul maltez organizează cursuri pentru formarea de noi conducători de grupe de tineret. Tineretul maltez din Baia Mare trimite de fiecare dată voluntari pentru a fi instruiţi.